Ministarstvo nauke 

 

 

 

 

MINISTAR

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KABINET MINISTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRŽAVNI SEKRETAR ZA INOVACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 


 


 

  

 


 


 

 


  


 

 


 

   SEKRETAR

 

 

DIREKTORAT ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

 

DIREKTORAT ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBA ZA STATISTIKU I DIGITALIZACIJU

 

SLUŽBA ZA FINANSIJE I OPŠTE POSLOVE

 

DIREKCIJA ZA NACIONALNE PROGRAME

 

DIREKCIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
 (IPA TIJELO)

 

DIREKCIJA ZA EU OKVIRNE PROGRAME ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

 

DIREKCIJA ZA INOVACIJE I INFRASTRUKTURU