Manja slova Veća slova RSS
Ministarstvo naukeSLUŽBA ZA FINANSIJE I OPŠTE POSLOVE

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

CV

Anđela Radulović

Kontakt osoba za saradnju sa NVO sektorom i kontakt osoba za Slobodan pristup informacijam

(+382) 20 405-339

andjela.grujicic@mna.gov.me

 

Milena Ivanović

(+382) 20 405-350

milena.ivanovic@mna.gov.me

 

Snežana Jovanović

(+382) 20 405-305

snezana.jovanovic@mna.gov.me

 

Jovana Zarubica
Samostalni savjetnik II za javne nabavke
(+382) 20 405-345 jovana.zarubica@mna.gov.me
 
Nemanja Vukićević (+382) 20 405-303 nemanja.vukicevic@mna.gov.me