Manja slova Veća slova RSS
MINISTARSTVO NAUKE
Rimski trg 46
81000 Podgorica
Crna Gora


E-mail: kabinet@mna.gov.me  arhiva@mna.gov.meKABINET MINISTRA

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail


(+382) 20 482 145
(+382) 20 234 116 

kabinet@mna.gov.me
Slađana Jovanović
Tehnički sekretar

(+382) 20 482 145

 

sladjana.jovanovic@mna.gov.me

Nevena Đurović

Samostalni savjetnik

(+382) 20 2341 116

 

nevena.djurovic@mna.gov.me

Dragana Vukotić

Samostalni savjetnik I za odnose sa javnošću

(+382) 20 2341 116

 

dragana.vukotic@mna.gov.me

 

DRŽAVNI SEKRETAR ZA INOVACIJE

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail  

 

 

 

 

SEKRETAR MINISTARSTVA

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail
 

 

 

 

 

 

DIREKTORAT ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Darko Petrušić
Generalni direktor Direktorata za

naučnoistraživačku djelatnost

(+382) 020 234 148

darko.petrusic@mna.gov.me 

 

 

 


 

 

 

DIREKTORAT ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Branka Žižić

Generalni direktor Direktorata za
inovacije i tehnološki razvoj

(+382) 20 405-331

branka.zizic@mna.gov.me

 

 

 

DIREKCIJA ZA NACIONALNE PROGRAME

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Jelena Šaranović
Načelnica Direkcije za nacionalne programe

(+382) 20 405-315  

jelena.saranovic@mna.gov.me

Nevena Pavlović 

(+382) 20 405-370

nevena.ulicevic@mna.gov.me

Zorana Lakićević

(+382) 20 405-315

zorana.lakicevic@mna.gov.me 

 

 

 

DIREKCIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

mr Smilja Kažić- Vujačić

Načelnica Direkcije za međunarodne saradnju i evropske integracije

(+382) 20 405-351
(+382) 067 869 870

smilja.kazic@mna.gov.me

Snežana Vukotić

(+382) 20 405-326

snezana.vukotic@mna.gov.me

Ivana Lagator

(+382) 20 405-371  

ivana.lagator@mna.gov.me

Martina Lukić

(+382) 20 405-334

martina.lukic@mna.gov.me

 

 

 

DIREKCIJA ZA EU OKVIRNE PROGRAME ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Milena Milonjić 

Načelnica Direkcije za EU Okvirne programe za istraživanje i inovacije

(+382) 20 405-307

milena.milonjic@mna.gov.me

mr Milja Stanojević

 Samostalna savjetnica II

 (+382) 20 405-307 milja.stanojevic@mna.gov.me

 

 

 

DIREKCIJA ZA INOVACIJE I INFRASTRUKTURU

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi

Načelnica Direkcije za inovacije i infastrukturu

(+382) 67 314 178

marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me

dr Ivan Tomović

Samostalni savjetnik I                        

(+382) 20 405 342

ivan.tomovic@mna.gov.me

Marina Roganović

 (+382) 20 405-336

marina.roganovic@mna.gov.me

Marija Ražnatović
Načelnica

 (+382) 20 234-577
marija.raznatovic@mna.gov.me

 

 

 

SLUŽBA ZA FINANSIJKE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Anđela Radulović

Kontakt osoba za saradnju sa NVO sektorom i
kontakt osoba za Slobodan pristup informacijama

(+382) 20 405-370

andjela.grujicic@mna.gov.me

Milena Ivanović

(+382) 20 405-350

milena.ivanovic@mna.gov.me

Snežana Jovanović

(+382) 20 405-305

snezana.jovanovic@mna.gov.me

Jovana Zarubica

Samostalni savjetnik II
za javne nabavke

 (+382) 20 405-345

jovana.zarubica@mna.gov.me

Nemanja Vukićević

(+382) 20 405 303 

nemanja.vukicevic@mna.gov.me

 

SLUŽBA ZA STATISTIKU I DIGITALIZACIJU

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Sonja Lojpur

(+382) 20 405-341

sonja.lojpur@mna.gov.me

Goran Savković
Savjetnik I za tehničku podršku

(+382) 20 405-352

goran.savkovic@mna.gov.me

Marko Kaluđerović

Samostalni savjetnik III za

statistiku i digitalizaciju

(+382) 20 405-338

marko.kaludjerovic@mna.gov.me

mr Mira Karanfilović
Samostalna savjetnica I za

 statistiku i digitalizaciju

 (+382) 20 405-337

mira.karanfilovic@mna.gov.me

 

ARHIVA

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail