Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Извјештај о достављеним приједлозима, примједбама и сугестијама у току јавне расправе на текст Нацрта Стратегије иновативне дјелатности (2016-2020) с Акционим планом

Датум објаве: 19.07.2016 13:44 | Аутор: Министарство науке

Испис Штампај страницу


Министарство науке                                                                           Министарство науке

   

 

Број: 01-2330
Подгорица, 18. јул 2016. године
 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О ДОСТАВЉЕНИМ ПРИЈЕДЛОЗИМА, ПРИМЈЕДБАМА И СУГЕСТИЈАМА
У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НА ТЕКСТ
НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ ИНОВАТИВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (2016-2020)
с АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

 

      На основу члана 11 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона („Службени лист ЦГ“, број 12/12), Министарство науке упутило је Јавни позив научној и стручној јавности, научноистраживачким установама и установама високог образовања, привредним субјектима, невладиним организацијама, грађанима и свим заинтересованим субјектима, за учешће у јавној расправи о Нацрту Стратегије иновативне дјелатности (2016-2020) с Акционим планом, у периоду од 26. маја до 05. јула 2016. године. Јавни позив је био објављен на интернет страници Министарства науке: www.мна.гов.ме и Порталу е-Управе.       

      Јавна расправа је спроведена достављањем приједлога, сугестија и коментара у писаном и електронском облику, и организовањем округлог стола.

      У току јавне расправе позитивна мишљења о Нацрту Стратегије иновативне дјелатности (2016-2020) с Акционим планом, доставили су: Министарство здравља; Министарство одрживог развоја и туризма; Министарство просвјете; Министарство рада и социјалног старања; Министарство финансија; Завод за интелектуалну својину; Дирекција за развој малих и средњих предузећа; и Привредна комора Црне Горе.

      Округли сто је организован у Подгорици, 08. јула 2016. године, у Министарству науке, на којем су представници Радне групе за израду Стратегије, Министарства науке и Министарства економије, изнијели разлоге за доношење Стратегије и представили најважније новине које ће се Стратегијом утврдити, а које су усклађене са ЕУ стратешким оквиром и образложили садржину и основне институте који су дефинисани у Нацрту Стратегије.

      У расправи која је услиједила, више учесника је похвалило доношење Стратегије иновативне дјелатности, која се по први пут доноси у Црној Гори.
       Представници Радне групе, Министарства науке и Министарства економије одговорили су на постављена питања, сугестије и примједбе, уз закључак да ће примједбе на Нацрт Стратегије у току јавне расправе, бити детаљно разматране.

      По редосљеду приспијећа примједби Министарство доставља сљедеће изјашњење:

      1. На Нацрт Стратегије примједбу је доставило Министарство за људска и мањинска права:

      - да у дијелу о капацитетима за иновације и технолошки развој Црне Горе и јачању потенцијала за иновације у привредном сектору, треба укључити родну димензију кроз посебно афирмисање женског предузетништва и научног потенцијала жена.

      Примједба је прихваћена.

      2. На Акциони план Стратегије примједбу је доставио Завод за статистику:

      - да је у Акционом плану за спровођење Стратегије иновативне дјелатности (2016-2020), праћење успјешности мјера које подстичу иновације, Завод за статистику је наведен као надлежна институција за израду Плана за развој националне статистике иновација. Како Завод не спроводи истраживање из области иновација, а имајући у виду да је за то истраживање потребно успоставити правни основ, методологију и статистичке инструменте (упитнике, упутства), мишљења су да би временски оквир који је наведен у Акционом плану за израду Плана за развој националне статистике иновација, који се односи на 2018. годину, требало одгодити за 2020. годину. Поред тога, наводе да је у Преговарачкој позицији за Поглавље 18 (од 25. јуна 2013. године), утврђено да ће Завод за статистику бити спреман да спроводи истраживање из области иновација даном приступања ЕУ, као и да увођење статистике иновација није предвиђено постојећим Програмом званичне статистике 2014-2018. године. Наредним Програмом Завод ће узети у разматрање реализацију ове активности.

      Примједба није прихваћена из разлога што су почеле активности на изради Плана за развој националне статистике иновација, уз подршку експерта кроз ИПА пројекат, и очекује се његова коначна верзија до половине 2017. године. Појашњавамо да се не ради о увођењу статистике иновација, већ о изради Плана за њено увођење, јер је у Акционом плану Стратегије, у Мјери 13: Унапређење система статистике за област иновација, утврђена Активност 13.1: Израда Плана за развој националне статистике иновација. Временски рок за само увођење статистике иновација 2020. године, може бити прихватљив.

      3. На Нацрт Стратегије примједбу је доставило Министарство економије:
      - да се у оквиру Стратешког циља 1 Приоритет 2 Унапређење инфраструктуре за подршку инивацијама, укључи сегмент који се односи на Бизнис зоне, који је у надлежности Министарства економије, а чији развој у наредном периоду може допринијети развоју инфраструктуре за унапређење иновативне дјелатности предузећа, и то:

Приоритет 2: Унапређење инфраструктуре за подршку иновацијама и технолошком
развоју
      Неопходну инфраструктуру за развој иновативних дјелатности могуће је остварити и кроз развој бизнис зона. Бизнис зона представља јединствен ентитет на подручју локалне самоуправе, који корисницима пружа заједнички простор и инфраструктуру уз могућности коришћења додатних пореских и административних олакшица на државном и локалном нивоу. Самим тим, у оквиру зона могуће је позиционирати и технолошке паркове и бизнис инкубаторе који ће у смислу генератора иновативних дјелатности, уз олакшано пословање, оспособљавати кадар који би се могао запослити у оквиру производних предузећа која послују у зони и ван ње. Такође, поред специјализованог кадра, ове научно технолошке инстутуције би могле бити умрежене и са предузећима у оквиру зона, а у смислу оутсорцинга појединих дјелатности које чине дио производног процеса.

      Примједба је прихваћена.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                                                                                                                             Проф. др Сања Влаховић, с.р.