Manja slova Veća slova RSS
>

JRC poziv za otvoren pristup Laboratoriji za nanobiotehnologiju

JRC poziv za otvoren pristup Laboratoriji za nanobiotehnologiju
Datum objave: 30.01.2020 09:43 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Evropska komisija je raspisala poziv za pristup Laboratoriji za nanobiotehnologiju Udruženog istraživačkog centra (Joint research Centre – JRC) u cilju Obuke i izgradnje kapaciteta kandidata iz pridruženih zemalja, među kojima je i Crna Gora.

Laboratorija za nanobiotehnologiju opremljena je najsavremenijom opremom za podsticanje interdisciplinarnih studija, uz poseban akcenat na karakterizaciji nanomaterijala, zdravstvenih proizvoda koje je omogućila nanotehnologija, mikroplastci, naprednim materijalima i njihovoj interakciji sa biološkim sistemima, kao i detekciji, identifikaciji i karakterizaciji nanomaterijala u složenim matricama.

Poziv za obuku i izgradnju kapaciteta u okviru Programa za pristup istraživačkoj infrastrukturi JRC-a namijenjen je pojedincima koji rade u akademskom sektoru i istraživačkim organizacijama, kao i pojedincima iz malih i srednjih preduzeća te generalno javnog i privatnog sektora, a otvoren je za kandidate iz ustanova i organizacija iz zemalja povezanih sa Okvirnim programom H2020.

Obuka u Laboratoriji za nanobiotehnologije traje 5 dana, a odnosi se na:

• Mjerenje nanomaterijala korišćenjem najsavremenijih metoda kao što su dinamičko raspršivanje svjetlosti, sedimentacija diskovnom centrifugom, asimetrično i sedimentaciono frakcionisanje protoka u polju sa različitim detektorima i analitičkom ultra centrifugom.
• Uvod u najčešće korišćene in vitro testove za proučavanje interakcije nanomaterijal-ćelija i naglašavanje zamki nastalih tokom razvoja testa zbog specifične prirode nanomaterijala (in vitro dozimetrija, interakcija nanomaterijala sa ćelijskim reagensima).
• Studije biomolekularnih interakcija uz pomoć rezonancije površinskog plazmona i kvarcnih tehnika mikrobalansa.
• Ramanova spektroskopija, elipsometrija, elektronska mikroskopija i uvod u hemijske analize korišćenjem KSPS i/ili ToF-SIMS.

JRC pokriva putne troškove i troškove dnevnica korisnika tokom trajanja posjete laboratoriji.

Tokom pripreme prijava kandidatima se preporučuje da se obrate Laboratoriji za nanobiotehnologiju putem mejla JRC-OPEN-NANOBIOTECH@ec.europa.eu

Rok za podnošenje prijava je 16.03.2020. godine.

Više informacija o ovom pozivu možete pogledati OVDJE.