Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Јавни позив за стратешке партнере у спровођењу пред-акцелерацијског програма за стартапове

Јавни позив за стратешке партнере у спровођењу пред-акцелерацијског програма за стартапове
Датум објаве: 12.11.2020 14:06 | Аутор: Министарство науке

Испис Штампај страницу


На основу члана 12 Закона о иновационој дјелатности („Службени лист ЦГ“, број 82/20), Стратешког оквира: Програм подстицања иновативних стартапова у Црној Гори (2019-2021), Оперативни циљ 3: “Финансирање и приступ капиталу”,

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ
о б ј а в л ј у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО У СПРОВОЂЕЊУ
ПРЕД-АКЦЕЛЕРАЦИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗА СТАРТАПОВЕ

И – Предмет Јавног позива

Путем овог Јавног позива, Министарство науке тражи стратешког партнера који би био транспарентан посредник у креирању и имплементацији предакцелерацијског програма за стартапове путем којег се подржавају предузетници у валидацији њихове иновативне идеје на тржишту и даљем усавршавању стартап пројеката. Крајњи корисници програма су физичка лица која заједнички развијају одређену идеју или пројекат који има потенцијала да прерасте у стартап или већ основана предузећа у раној фази развоја стартап идеје.
Пред-акцелерацијски програм је намијењен предузетницима или иноваторима у раној фази предузетничког подухвата, који намјеравају да на тржиште изнесу нове производе или услуге. Овај пред-акцелерацијски програм има циљ да обучи и подржи до 15 тимова из Црне Горе током 6 - 9 мјесеци. Изабраним тимовима ће да буде понуђен низ инструмената који им помажу да боље разумију потребе својих клијената, валидују и унаприједе свој предузетнички пројекат, попут обука, истраживања тржишта и идентификовања прилика, менторства и екстерне експертизе. На крају програма, учесници ће имати прилику да представе своју идеју пред панелом успјешних предузетника, корпоративних представника, експерата и потенцијалних инвеститора. Учесници у програму ће имати могућност да покрију личне трошкове током трајања програма као и трошкове везане за унапређење стартап пројекта.
Тематски фокус програма, тј. иновативних идеја које ће бити селектоване, треба да је у складу са Стратегијом паметне специјализације Црне Горе и / или УН Циљевима одрживог развоја .
У пријави на овај Јавни позив, стратешки партнер доставља разрађен Пред-акцелерацијски програм за иновативне предузетнике, који је у складу са овим Јавним позивом, као и финансијску понуду. Коначна верзија Програма биће додатно усаглашена с Министарством науке, након селекције партнера.

ИИ - Бенефити Програма

Програм ће подржати предузетнике који су аплицирали с иновативном идејом која је током стручне евалуације оцијењена као перспективна и којој је потребна валидација на тржишту, даљи развој пословног модела као и технологије / дизајна. Путем сусрета и разговора с корисницима (могућа су и путовања ради успостављања директних пословних контаката), учесници ће стећи драгоцјен увид у пословне процесе, који ће им помоћи да развију оно што су клијенти спремни да купе. Обуке и експертска подршка током програма ће им помоћи у даљем развоју производа / услуга и пословног модела.

ИИИ – Буџет Јавног позива

Министарство науке је за овај Јавни позив опредијелило 150.000 € а очекује се подршка за најмање два предакцелерацијска програма.

ИВ - Услови учешћа стратешког партнера / конзорцијума који се пријављује да спроводи Програм

1. Организација/е која/е се по свом статуту или организационој стратегији баве активностима из домена преноса знања, развоја предузетништва и технолошких иновација, те сродним пред-акцелерацијским и инкубацијским програмима;
2. Подносилац пријаве може бити једно правно лице или конзорцијум више правних лица, из пословног сектора, државног сектора, сектора високог образовања или невладиног сектора (укључујући научноистраживачке установе);
3. Уколико се пријављује конзорцијум, водећи партнер мора бити регистрован у Црној Гори, док остали чланови конзорцијума могу бити из Црне Горе или иностранства;
4. Неопходни људски ресурси за спровођење Програма, са компетенцијама као што су: менаџмент технолошких пројеката (софтвер и хардвер), развој стартапа, маркетинг (дигитални маркетинг, цроwдфундинг, брендирање), менаџмент грантова добијених од државе или ЕУ, финансијски менаџмент и сл.;
5. Способност да се ангажују врхунски стручњаци из земље и иностранства у обуци, менторству и развоју производа / услуга / тржишта; и
6. Финансијски и административни капацитети водећег партнера за управљање програмом.

В - Кључни елементи Програма са којим потенцијални стратешки партнер аплицира како би доказао да има убједљиву статегију и потребне ресурсе за његову успјешну имплементацију су:

1. Модел и динамика имплементације предакцелерацијског програма;
2. Начин идентификације потенцијалних корисника (стартап тимова) – како ће Програм бити промовисан, који ће се канали комуникације користити, какве односе потенцијална Уговорна страна планира да изгради са трећим странама (стартаповима) што би осигурало успјех Програма, и сл.;
3. Критеријуми за оцјену пријава – потребно је изложити критеријуме за оцјену пријава стартапова за учешће у Програму. Критеријуми треба да буду објективни и стандардизовани, и један су од најважнијих елемената приликом оцјене пријава на овај Јавни позив. Посебна пажња приликом евалуације пријава треба да буде посвећена утицају пројеката на циљеве дефинисане С3 стратегијом и /или УН СДГ;
4. Референце менаџмент тима и екстерних оцјењивача који ће да учествују у оцјени пријава стартап идеја (очекују се експерти високог профила способних да донесу квалитетну и непристрасну одлуку);
5. Атрактиван и креативан назив Програма; и
6. Детаљни буџет Програма.

ВИ - Оправдани трошкови које Програм може да покрије из средстава Министарства науке су:

1. Лични трошкови за највише 4 члана стартап тима (иако тимови могу имати и више чланова);
2. Трошкови особља које спроводи Програм;
3. Ангажовање екстерних стручњака и ментора;
4. Маркетинг и ПР;
5. Материјални трошкови рада стартап тимова, као и управљања Програмом;
6. Путни трошкови; и
7. Индиректни трошкови (максимум 7% од директних трошкова).
Предност у оцјени пријава на овај Јавни позив имаће партнери који доприносе укупном буџету Програма из сопствених средстава / других извора финансирања.

ВИИ - Неки од услова које Пред-акцелерацијски програм треба да садржи:

1. Да чланови стартап тимова имају боравиште или пребивалиште у Црној Гори;
2. Да тимови развијају иновацију која има за циљ да направи значајан утицај на било који од циљева дефинисан у Стратегији паметне специјализације Црне Горе (С3.ме) и / или УН Циљевима одрживог развоја (СДГ-с);
3. Да тимови нијесу претходно добили значајна финансијска средства (преко 10.000 €) која подржавају валидацију исте идеје / иновације на тржишту (из било којег фонда);
4. Да буџет опредијељен за директне трошкове стартап тимова износи од 30% до 40% укупног буџета програма;
5. Предлог уговора са учесницима у Програму у којем се дефинишу узајамна права и обавезе, укључујући питања заштите и управљања интелектуалном својином.

ВИИИ - Садржај пријаве

1. Разрада Пред-акцелерацијског програма, са детаљима његове реализације, укључујући финансијску понуду, односно буџет (пријавни образац преузети овдје);
2. Профил стратешког партнера / конзорцијума са листом референци;
3. Изјаве о намјери учешћа у Програму свих укључених организација;
4. ЦВ менаџмент тима и екстерних експерата;
5. Статут / извод из статута или организационе стратегије свих укључених партнера који доказује везаност за предмет овог Јавног позива;
6. Нацрт уговора носилаца Програма са крајњим корисницима;
7. Завршни рачун водећег партнера за претходне 2 године, односно од његовог оснивања;
8. Доказ о финансијској способности водећег партнера или конзорцијума партнера о расположивим средствима за суфинансирање Програма (у виду извода са жиро рачуна или банковне гаранције на износ суфинансирања који је предвиђен Програмом).
9. Образац изјаве за помоћи мале вриједности (де минимис помоћи) – подноси се у вријеме кад је завршена селекција крајњих корисника Програма, привредних друштава, прије потписивања уговора о учешћу у Програму (преузети овдје)

ИX – Оцјена пријава

Поступак оцјене пријава спроводи комисија коју именује Министарство.

X – Закључивање уговора

С изабраним партнером / конзорцијумом, Министарство науке ће склопити уговор о пословној сарадњи.

XИ – Правила о државној помоћи

Према врсти, подршка коју предакцелерацијски програм пружа спада под дјелатности преноса знања у случају када су корисници физичка лица, односно под помоћ за мала и средња предузећа у случају када су крајњи корисници већ основана привредна друштва. Државном помоћи се не сматра пренос средстава селектованом стратешком партнеру (транспарентан посредник), већ пренос средстава крајњим корисницима у случају да се ради о регистрованим привредним друштвима и то под режимом де минимис помоћи. Привредна друштва која ће кроз транспарентну процедуру бити селектована као крајњи корисници предакцелерацијског програма, прије склапања уговора са посредником (стратешким партнером) у обавези су да поступају у складу са Правилником о начину подношења пријаве и обрасцу пријаве за државну помоћ („Службени лист ЦГ“, број 42/20). Укупан износ помоћи мале вриједности (де минимис) која се додјељује једном кориснику не смије прелазити 200.000,00 еура током било којег периода од три фискалне године. Попуњен Образац изјаве за помоћи мале вриједности потребно је доставити Министарству науке.

XИИ – Предвиђени рок за реализацију Програма

Укупно трајање Програма је највише 10 мјесеци (укључује припремну и закључну фазу). Потенцијални почетак Програма је јануар 2021. г.

XИИИ – Рок за пријављивање

Пријаве на Јавни позив потребно је доставити најкасније до 14. децембра 2020. године, до 15:00 часова.

XИВ – Начин пријављивања

Пријаве са комплетираном документацијом достављају се у једном штампаном примјерку и једном електронском примјерку на ЦД/УСБ у .пдф формату, лично или поштом, на адресу: Министарство науке, Римски трг 46, 81000 Подгорица. Пријаву је неопходно доставити и у електронском облику путем портала Научна мрежа www.науцнамреза.ме (линк ће бити благовремено доступан).
Контакт особа за Јавни позив у Министарству науке: Бранка Жижић, бранка.зизиц@мна.гов.ме тел. 020 405 331.
***
Текст Јавног позива у .пдф формату може се преузети ОВДЈЕ