Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Конкурс за подстицање учешћа у програмима Хоризонт 2020 и ЦОСТ

Датум објаве: 06.11.2017 14:02 | Аутор: Министарство науке

Испис Штампај страницу


Министарство науке  
На основу чл. 13 ст. 1 а у вези са чл. 10 ст. 2 тачка 2 Закона о научноистраживачкој дјелатности
(„Службени лист ЦГ“, бр. 80/10 и 57/14)

Министарство науке
објављује
Конкурс за подстицање учешћа у програмима Хоризонт 2020 и ЦОСТ
И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

И-1. Укључивање у истраживања која покривају текући пројекти међународне научне сарадње

Министарство науке ће у 2017. години суфинансирати пројекте сарадње научноистраживачких установа, предузећа и других правних лица из Црне Горе, који се односе на њихово учешће у својству партнера у текућим међународним научноистраживачким или иновативним пројектима. Приоритет овог Конкурса је укључивање у програме Хоризонт 2020 или ЦОСТ, међутим, може се узети у разматрање и укључивање у друге престижне програме међународне сарадње у области науке и иновација.

Пројекти треба да омогуће: брже усвајање приоритетних области истраживања која су дефинисана на европском нивоу, покретање релевантних истраживања на националном нивоу и брже повезивање са релевантним актерима у Европи, те укључивање младих истраживача у перспективне области истраживања.

Пројектима ће се омогућити укључивање у текуће Хоризонт 2020 или ЦОСТ пројекте, у својству придруженог партнера (Хоризонт 2020 – Ассоциатед партнер; ЦОСТ - партнер). Услов за аплицирање за средства овог Конкурса је да постоји идентификован пројекат у који се тим жели укључити и почетно одобрење координатора тог пројекта за придруживање тима из Црне Горе европском тиму. На Конкурс се могу пријавити и тимови који су се већ придружили неком од текућих Хоризонт 2020 или ЦОСТ пројеката који трају до 2019. године или дуже.

Средства пројекта могу да буду утрошена за сљедеће трошкове: развој методологије, теренска истраживања, прикупљање и обраду података, путовања на радне састанке са европским партнерима (уколико нису покривена пројектом у који се тим укључује), развој модела, прототипова, дисеминацију резултата итд. Лични трошкови могу да покривају ангажовање младих истраживача и стручних сарадника (лица с високим образовањем, магистри наука, докторанти или млади доктори наука – до 35 година живота) и подстицајне мјере за искусне истраживаче и сараднике, чланове тима.
За пројекте у трајању од двије године (2018. и 2019.), Министарство науке ће носиоцу пројекта одобрити износ до 20.000 € (за обје истраживачке године), што може износити до 100% предвиђених трошкова. Лични трошкови могу да буду у износу од највише 30% од укупне вриједности пројекта.

Једна установа - носилац пројекта из Црне Горе, може остварити право на суфинансирање највише 3 пројекта из ове ставке Конкурса од стране Министарства науке у току 2017. године, у складу са ранг-листом пројеката.


И-2. Припрема пројеката у наредним конкурсима програма Хоризонт 2020

Министарство ће финансирати и пројекте научноистраживачких установа, предузећа и других правних лица из Црне Горе, за подстицање њиховог учешћа у наредним конкурсима из програма Хоризонт 2020, који ће бити расписани у току 2018. или 2019. године. Носиоци пројеката подршке из овог Конкурса биће кључни предлагачи пројеката или координатори у Хоризонт 2020 пројектима.

Наиме, један број конкурса у програму Хоризонт 2020 односи се на пројекте са једним корисником (моно-бенефициарy), као и на пројекте гдје је координатор пројекта из земље са мање развијеним научноистраживачким системом. Овај Конкурс је отворен за све области програма Хоризонт 2020, са посебним акцентом на пројекте из области: Wиденинг, ЕРЦ и СМЕ инструмент.

Пројекти подршке који се пријављују за овај Конкурс треба да унаприједе квалитет предлога пројеката за конкурсе у Хоризонту 2020, омогуће успостављање партнерстава на пројекту са развијеним научноистраживачким установама или компанијама из ЕУ и обезбиједе квалитетне пријаве пројеката у току 2018. или 2019. године, као и јачање научног тима и усмјеравање младих људи ка научноистраживачкој и иновативној дјелатности.

Средства пројекта могу да буду утрошена за активности: путовања на радне састанке са европским партнерима, ангажовање стручних консултаната за припрему предлога пројекта, подстицајне мјере за ангажовање особља на припреми пројектних предлога за Хоризонт 2020.
За пројекте у трајању од двије године (2018. и 2019), Министарство науке ће носиоцу пројекта – координатору или партнеру на пројекту из Црне Горе, одобрити износ до 7.000 € (за обије истраживачке године).

Једна установа - носилац пројекта може остварити право на суфинансирање највише 3 пројекта из ове ставке Конкурса од стране Министарства науке у току 2017. године.


ИИ САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА:


Подносиоци пријава на овај Конкурс треба да доставе:

1. Пријаву у предвиђеној форми;
2. ЦВ-је укљученог тима;
3. Листу референци о пројектима истраживања, развоја и иновација које је подносилац пријаве реализовао у периоду од 2012. године до дана објављивања овог Конкурса;
4. Потврду о солвентности подносиоца пријаве;
5. Изјаву да се пројекат не финансира из других извора; и
6. За тачку И. 1. Конкурса: Писмо координатора Хоризонт 2020, ЦОСТ или другог европског пројекта у који се предметни пројекат укључује, о одобрењу учешћа црногорског партнера.

ИИИ БУЏЕТ КОНКУРСА


Укупни буџет предвиђен за обије тачке овог Конкурса је до 200.000 ЕУР.

ИВ УСЛОВИ КОНКУРСА

На Конкурс се могу пријавити правна лица са сједиштем у Црној Гори која се баве активностима истраживања, технолошког развоја и иновација, из јавног и приватног сектора.То могу бити правна лица која су од стране Министарства науке добила лиценцу за обављање научноистраживачке дјелатности или су регистрована за ову дјелатност у Централном регистру привредних субјеката (шифра 72 – Научно истраживање и развој из Закона о класификацији дјелатности). Статус правног лица активног на пољу истраживања и развоја може се доказати и листом референци пројеката изведених од 2012. године до дана објављивања овог Конкурса, као и ЦВ-има укљученог тима.

В ОЦЈЕНА ПРИЈАВА

Оцјену пристиглих пријава обављаће експертска комисија коју формира Министарство науке.

Оцјењивање и рангирање пријава обавиће се у року од 10 дана од дана истека рока за пријављивање на Конкурс.

Ранг листа оцијењених пријава биће објављена на веб адреси Министарства науке, www.мна.гов.ме.

ВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ВИ-1. Критеријуми за оцјену пројеката из тачке И. 1. овог


Конкурса:

Имплементација и изводљивост;
Квалитет научноистраживачког тима;
Укључивање младих истраживача и стручних сарадника; и
Утицај пројекта на снажење научноистраживачког или иновативног тима, установе и државе у изабраној области истраживања / иновација.

ВИ-2. Критеријуми за оцјену пројеката из тачке И. 2. овог


Конкурса:

Имплементација и изводљивост;
Квалитет научноистраживачког тима;
Стратешки приступ у планирању укључења у програм Хоризонт 2020.

ВИИ ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Министарство науке ће, након оцјене пријава и рангирања истих од стране експертске комисије Министарства, са носиоцима пројеката, потписати уговор о сарадњи.

ВИИИ НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријава са комплетном документацијом доставља се Министарству науке, у једном штампаном примјерку и на ЦД-у у ПДФ или Wорд формату, лично, поштом на адресу: Римски трг 46, 81000 Подгорица, Црна Гора, или електронским путем на е-маил: бранка.зизиц@мна.гов.ме – за програм Хоризонт 2020, и на е-маил: милена.милоњиц@мна.гов.ме – за ЦОСТ програм, до петка, 24. новембра 2017. године, до 15 часова.

Пријаве које не испуњавају све услове из овог Конкурса неће бити разматране.

Контакт особе у Министарству науке:

- Бранка Жижић за програм Хоризонт 2020, бранка.зизиц@мна.гов.ме, тел: +382 20 405 331
- Милена Милоњић за ЦОСТ програм, милена.милоњиц@мна.гов.ме тел: +382 20 405 307

Преузмите:

Тектс Конкурса у пдф. формату
Пријава за конкурс: Укључивање у истраживања која покривају текући пројекти међународне научне сарадње
Пријава за конкурс: Припрема пројеката у наредним конкурсима програма Хоризонт 2020