Manja slova Veća slova RSS

Horizont2020

17.01.2018.

Nova funkcija Participant Portala – traženje partnera za otvorene konkurse

Nova funkcija Participant Portala – traženje partnera za otvorene konkurse Evropska komisija je na svom “open science” portalu (Research Participant Portal - RPP) unaprijedila još jednu funkciju od izuzetne koristi svim aktuelnim i potencijalnim učesnicima u programu Horizont 2020. Radi se o funkciji pretraživanja partnera za naučnu saradnju (Partner Search)...

09.01.2018.

Stipendije Marija Sklodovska Kiri (H2020) za mlade istraživače

Stipendije Marija Sklodovska Kiri (H2020) za mlade istraživače

U okviru Akcija Marija Sklodovska Kiri, dijela programa namijenjenog mladim istraživačima (Early Stage Researchers - ESR), u svakom trenutku su otvoreni brojni pozivi za atraktivne stipendije i savremene programe obrazovanja mladih naučnika. Sve informacije o otvorenim pozicijama na evropskim univerzitetima objavljuju se na EURAXESS portalu koji je uspostavila Evropska komisija. Trenutno je otvoreno preko 200 poziva za različite naučne discipline u pomenutoj kategoriji stipendija...

19.12.2017.

Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života: traženje partnera

Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života: traženje partnera

Austrijska organizacija JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH -Institute for Biomedicine and Health Sciences, sa ekspertizom u naučnim istraživanjima o zdravlju, evaluacijama o ishodima liječenja i ekonomskim učincima, planiranju zdravstvene zaštite, procjeni zdravstvenih tehnologija, želi učestvovati u konzorcijumu u projektima Horizonta 2020, s posebnim naglaskom na sljedeće teme Radnog programa 2018-2020...

15.12.2017.

Otvoreni pozivi za „treće strane“ u okviru tekućih H2020 projekata

Otvoreni pozivi za „treće strane“ u okviru tekućih H2020 projekata

U okviru EU programa za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, postoje projekti kojima je predviđeno finansiranje „trećih strana“, putem grantova koje dodjeljuje sam konzorcijum tekućeg, već odobrenog projekta, na osnovu otvorenog konkursa. Takmičenje za ove pozive je manje konkurentno nego kroz konkurse koje raspisuje Evropska komisija. Pozivamo sve istraživačke timove da redovno prate stranicu Research Participant Portala na kojoj se objavljuju otvoreni pozivi...

14.12.2017.

Raspisani pozivi za projekte u domenu H2020 – Nauka sa društvom i za društvo

Raspisani pozivi za projekte u domenu H2020 – Nauka sa društvom i za društvo

Evropska komisija je 5. decembra 2017. godine raspisala pozive za projekte u okviru programa Horizont 2020 Nauka sa društvom i za društvo, za 2018. godinu. Projekti iz ovog konkursa treba da doprinesu primjeni koncepta Odgovornog istraživanja i inovacija, da podrže rodnu ravnopravnost u politikama istraživanja i inovacija, “građansku nauku”, kao i da grade bazu znanja za nauku sa društvom i za društvo...

06.12.2017.

Rang lista projekata iz Konkursa za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST

Rang lista projekata iz Konkursa za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST

Na osnovu rezultata evaluacije prijedloga projekata na Konkursu za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST, koji je Ministarstvo nauke objavilo 6. novembra 2017.g, a koja je izvršena na osnovu člana 12 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (“Službeni list CG”, br. ", br. 80/10 i 57/14), objavljujemo rang listu odobrenih projekata, kao i rezervnu listu...

17.11.2017.

Održan niz informativnih događaja o novim pozivima u H2020

Održan niz informativnih događaja o novim pozivima u H2020

Glavni evropski informativni događaji o novom trogodišnjem Radnom programu za EU okvirni program za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, održani su u proteklom periodu u Briselu i Budimpešti. Na ovoj stranici možete pronaći linkove sa materijalima, koji uključuju video snimke i prezentacije zvaničnih Info dana Evropske komisije. U okviru nekih događaja organizovani su i brokerski susreti (brockerage events) na kojima su se potencijalni partneri za projekte upoznavali i razmjenjivali ideje za projektne predloge...

14.11.2017.

Info dani o Horizontu 2020 – Radni program 2018-2020 i mogućnosti učešća

Info dani o Horizontu 2020 – Radni program 2018-2020 i mogućnosti učešća

Evropska komisija u saradnji s Ministarstvom nauke 23. i 24. novembra organizuje Info dane o EU programu za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, čiji će akcenat biti na novom trogodišnjem Radnom programu 2018-2020, mogućnostima i načinima učešća. Info dani su otvoreni za sve zainteresovane i besplatni. Registracija se vrši putem linka: https://h2020-podgorica2017.teamwork.fr

06.11.2017.

Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST

Na osnovu čl. 13 st. 1 a u vezi sa čl. 10 st. 2 tačka 2 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG“, br. 80/10 i 57/14), Ministarstvo nauke objavljuje Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST. Konkurs će se realizovati kroz pozive za dva tipa projekata: 1)uključivanje u istraživanja koja pokrivaju tekući projekti međunarodne naučne saradnje i 2) pripremu projekata u narednim konkursima programa Horizont 2020...

02.11.2017.

Održan završni sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje nacionalnog učešća u Horizont-u 2020“

Održan završni sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje nacionalnog učešća u Horizont-u 2020“

U organizaciji Ministarstva nauke danas, 2. novembra 2017. godine, održan je finalni sastanak Upravnog odbora projekta „Jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije - Horizont 2020“...