Manja slova Veća slova RSS

Horizont2020

20.01.2017.

Univerzitet sa Kipra traži partnere za zajednicko podnošenje projektnog prijedloga u Programu “Horizont 2020”

Univerzitet sa Kipra traži partnere za zajednicko podnošenje projektnog prijedloga u Programu “Horizont 2020” Univerzitet sa Kipra UCLan traži partnere za zajedničko učešće u podnošenju projektne prijave pod pozivom...

11.01.2017.

“Dan koordinatora” – Priprema izvještaja, 14. februar 2017. godine, Brisel (Belgija)

“Dan koordinatora” – Priprema izvještaja, 14. februar 2017. godine, Brisel (Belgija)

Evropska komisija organizuje informativnu sesiju “Dan koordinatora” na temu pravnih aspekata, poslovnih procesa i IT alatki prilikom izvještavanja i izmjena grant projekata...

28.12.2016.

Univerzitet Jaen, Španija, traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020

Univerzitet Jaen, Španija, traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020

Univerzitet Jaen, Španija, traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020...

28.12.2016.

Udruženi istraživački centar (JRC) objavljuje poziv za vodećeg naučnika u naučnoj službi Evropske Komisije

Udruženi istraživački centar (JRC) objavljuje poziv za vodećeg naučnika u naučnoj službi Evropske Komisije

Udruženi istraživački centar JRC Evropske Komisije obezbjeđuje ključne naučne dokaze za kreiranje politike na nivou EU...

28.12.2016.

Udruženi istraživački centar (JRC) objavljuje poziv za kolaborativna doktorska partnerstva

Udruženi istraživački centar (JRC) objavljuje poziv za kolaborativna doktorska partnerstva

Kako bi se poboljšao pristup nauke, JRC je objavio novu šemu za kolaborativna doktorska partnerstva (Collaborative Doctoral Partnership - CDP) u saradnji sa univerzitetima iz zemalja članica EU i zemalja pridruženim EU istraživačkom programu Horizont 2020...

12.12.2016.

Horizont 2020 - Monitoring izvještaj za 2015. godinu

Horizont 2020 - Monitoring izvještaj za 2015. godinu

Evropska komisija kontinuirano i sistematski prati implementaciju programa “Horizont 2020” i godišnje izvještava o rezultatima ovog procesa...

15.11.2016.

Evropska komisija inicirala konsultacije o Horizont-u 2020

Evropska komisija inicirala konsultacije o Horizont-u 2020

Evropska komisija (EK) je inicirala javne konsultacije u kontekstu evaluacije dosadasnjih aktivnosti u Okvirnom programu za istrazivanje i inovacije “Horizont 2020”, sa ciljem unapređenja budućih aktivnosti te što kvalitetnijeg funkcionisanja samog Programa. Planirano je da rezultati evaluacije budu korišteni I za pripremu narednog EU Programa za istraživanje i inovacije...

19.10.2016.

Radionica: Kako napisati dobar projekat za EU fondove, Novi Sad, 2. novembar 2016. godine

Radionica: Kako napisati dobar projekat za EU fondove, Novi Sad, 2. novembar 2016. godine

Cilj radionice je da polaznici ovladaju neophodnim vještinama za uspješno pisanje projekata za EU program za istraživanje i inovacije “Horizont 2020” i Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II. Tokom radionice biće predstavljene mogućnosti za finansiranje projekata i ključne faze i izazovi u procesu pripreme predloga projekta: od razvoja ideje, identifikacije i analize konkursa, traženja partnera i koordinatora na projektu, pisanja predloga projekta kao i podnošenja same aplikacije...

05.09.2016.

“Dan koordinatora” za koordinatore uspješnih projektnih prijedloga, 23. septembar 2016. godine, Brisel (Belgija)

“Dan koordinatora” za koordinatore uspješnih projektnih prijedloga, 23. septembar 2016. godine, Brisel (Belgija)

Evropska komisija organizuje 23. septembra 2016. godine “Dan koordinatora” koji je namijenjen koordinatorima uspješnih projektnih prijedloga u okviru “Horizont-a 2020”. Cilj ovog događaja jeste da objasni detalje vezane za pripremu i potpis grant ugovora...

27.07.2016.

Usvojene revidirane verzije H2020 modela grant sporazuma

Usvojene revidirane verzije H2020 modela grant sporazuma

Evropska komisija je 20. jula 2016. godine revidirala model grant sporazuma za program Horizont 2020 pružajući pojašnjenja, izmjene i nova pravila u korist korisnika koja se mogu primijeniti retroaktivno na grantove koji su potpisani shodno prethodnoj verziji...