Manja slova Veća slova RSSSistem nacionalnih kontakt osoba (National Contact Points - NCP) za EU program Horizont 2020 u Crnoj Gori

Misija NCP-a: “Visoko profesionalne usluge podrške na nacionalnom nivou čine suštinski dio implementacije programa Horizont 2020. Putem širenja svijesti, pružanja specijalizovanih savjeta i smjernica u praksi, čine da program postane poznat i pristupačan potencijanim aplikantima, nezavisno od sektora djelovanja ili discipline“ ( Guiding principles for setting up NCP system – European Commission)

Sistem NCP-a, od marta 2017. godine, u Crnoj Gori čine:

Branka Žižić

Oblasti programa koje pokriva:

 • Nacionalni koordinator NCP-a (National NCP Coordinator)
 • Širenje izvrsnosti i učešća (Spreading excellence and widening participation)
 • Sigurnost u obezbjeđenju hrane, održiva poljoprivreda, marinska i pomorska istraživanja i bioekonomija (Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, bio-economy)
 • Inkluzivna, inovativna i refleksivna društva – Nauka sa društvom i za društvo  (Inclusive, innovative and reflective societies - Science with and for Society)

Ministarstvo nauke        

020 405 331        

branka.zizic@mna.gov.me

***

Milena Milonjić

Oblasti programa koje pokriva:

 • Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovine (Climate action, environment, resource efficiency and raw materials)
 • Zdravlje, demografske promjene i dobrostanje (Health, demographic change and wellbeing)
 • Nanotehnologije, napredni materijali i napredna proizvodnja i prerada (Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing)
 • Evropski istraživački savjet (European Research Council)

Ministarstvo nauke        

020 405 371        

milena.milonjic@mna.gov.me

**

Saša Ivanović

Oblasti programa koje pokriva:

 • Informacione i komunikacione tehnologije (Information and Communication Technologies - ICT)
 • Tehnologije budućnosti (Future and Emerging Technologies)
 • Bezbjednost (Security)
 • Inteligentan, zeleni i integrisani saobraćaj (Smart, green and integrated transport)          
 • Bezbjedna, čista i efikasna energija (Secure, clean and efficient energy)

Ministarstvo nauke        

020 234 577        

sasa.ivanovic@mna.gov.me

***

Marijeta Barjaktarović – Lanzardi*

Oblasti programa koje pokriva:

 • Akcije Marija Sklodovska Kiri za vještine, obuku i unapređenje karijere (Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career development)
 • Udruženi istraživački centar - JRC
 • Evropska istraživačka infrastruktura (European Research Infrastructures)
 • Kosmos (Space)

Ministarstvo nauke        

020 405 334        

marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me

* od sept. 2017.g; zamjena do tada: Branka Žižić

***

Ljiljana Belada 

Oblasti programa koje pokriva:

 • Mala i srednja preduzeća (SME-s)
 • Pristup finansijskim sredstvima (Access to Finance)

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća (Directorate for SME-s)

020 406 -310      

ljiljana.bozovic@nasme.me

***

Filip Petrović    

Oblasti programa koje pokriva:

 • Akcije Marija Sklodovska Kiri za vještine, obuku i unapređenje karijere (Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career development)

Univerzitet Crne Gore – Rektorat            

020 414 250        

fpetrovic@ac.me 

***

Milena Ivanović              

Oblasti programa koje pokriva:

 • Pravna i finansijska pitanja (Legal and financial aspects)

Ministarstvo nauke        

020 405 - 350     

milena.ivanovic@mna.gov.me