Manja slova Veća slova RSSDruštveni izazovi

Aktivnosti u okviru prioriteta Društveni izazovi usmjerene su na povećanje učinka istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja kroz različite oblasti tehnologija, uključujući i društvene i humanističke nauke kao važne komponente za rješavanje svih izazova.

Ovaj prioritet obuhvata različite aktivnosti, od istraživanja pa sve do tržišta sa fokusom na aktivnosti koje se odnose na inovacije, kao što su sprovođenje, demonstracija, podrška procesu javnih nabavki, društvene inovacije i druge oblike inovacija, kao i uspostavljanje veza s aktivnostima evropskih partnerstava za inovacije (European Innovation Partnership - EIP).

Finansiranje projekata se odnosi na sljedeće društvene izazove:

1. Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života
2. Sigurnost u obezbjeđenju hrane, održiva poljoprivreda, marinska i pomorska istraživanja i bioekonomija;
3. Sigurna, čista i održiva energija
4. Pametan, zeleni i integrisani promet
5. Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovi materijali;
6. Evropa u promjenjivom svijetu – inkluzivna, inovativna I reflektujuća društva
7. Sigurna društva - zaštita slobode i bezbjednost Evrope i njenih građana