Manja slova Veća slova RSSIndustrijsko liderstvo

Industrijsko liderstvo - cilj ovoga stuba u Horizont-u 2020 je doprinos ubrzanom razvoju tehnologija i inovacija, koje će podstaći razvoj poslovnog okruženja i pomoći inovativnim malim i srednjim preduzećima da prerastu u lidere na svjetskom tržištu.

Sastoji se od tri specifična cilja:

- „Liderstvo u budućim i industrijskim tehnologijama“ omogućava posvećenu podršku istraživanjima, razvoju, demonstrativnim aktivnostima i, tamo gdje je pogodno, standardizaciji i certifikaciji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, nanotehnologija, naprednih materijala, biotehnologije, naprednih proizvodnih i procesa prerade kao i svemira. Naglasak je stavljen na interakciju i konvergenciju preko i između različitih tehnologija i njihovih odnosa prema društvenim izazovima. Potrebe potrošača su uzete u obzir u svim ovim poljima.

- „Pristup finansijskim rizicima – ili: Pristup rizičnom finansiranju (program Horizont 2020-dio „Pristup finansijskim rizicima“ ima za cilj da doprinese prevazilaženju deficita i uspostavljanju adekvatnog sistema finansiranja istraživanja i razvoja i inovativno orjentisanih kompanija i projekata u svim fazama razvoja). Zajedno sa akcijskim finansijskim instrumentima u Programu „Konkurentnost kompanija i malih i srednjih preduzeća (COSME) 2014-2020“ podržaće razvoj ulaganja u nova preduzeća na nivou Unije.


- Inovacije u malim i srednjim preduzećima (Program Horizont 2020 dio „Inovativne šeme“) - omogućavaju kreiranje podrške malim i srednjim preduzećima sa ciljem stimulisanja svih formi inovacija u malim i srednjim preduzećima, posebno stavljajući fokus na one koje imaju potencijal za rast i internacionalizaciju na jedinstvenom tržištu (Unije) i šire.

Cilj je učiniti Evropu što atraktivnijom lokacijom za investiranje u istraživanje i inovacije (uključujući i eko-inovacije), putem promotivnih aktivnosti koje su planirane agednom. To će obezbijediti većinu investicija u oblastima ključnih industrijskih tehnologija, maksimizirati potencijalni rast evropskih kompanija obezbjeđujući im adekvatan nivo finansiranja i pomažući inovativnim malim i srednjim preduzećima da prerastu u svjetski vodeće kompanije.