Manja slova Veća slova RSS

Horizont2020

28.04.2017.

Brifing o individualnim “Marija Sklodovska Kiri” stipendijama za iskusne istraživače

Brifing o individualnim “Marija Sklodovska Kiri” stipendijama za iskusne istraživače Ministarstvo nauke i Univerzitet Crne Gore, u četvrtak 4. maja (13 – 15h), organizuju brifing – informativni događaj o otvorenom konkursu u okviru Akcija “Marija Sklodovska Kiri” koji je namijenjen iskusnijim istraživačima, postdoktorantima. Pozivamo sve zainteresovane istraživače sa stečenim doktoratom koji žele da naprave kvalitativni iskorak u svojoj naučnoj karijeri da dođu na brifing događaj i detaljnije se informišu o uslovima i mogućnostima koje nude prestižne “Marija Sklodovska Kiri” stipendije...

27.04.2017.

Najava: Drugi ciklus obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020

Najava: Drugi ciklus obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020

Ministarstvo nauke u saradnji sa Evropskom komisijom, kroz projekat “Povećanje nacionalnog učešća u Horizont-u 2020“, nastavlja sa obukama za razvoj i implementaciju projektnih ideja. Drugi ciklus obuka (od ukupno šest) biće održan u prostorijama Ministarstva u periodu od 15. do 19. maja 2017. godine...

19.04.2017.

Otvoren konkurs za stipendiranje iskusnijih istraživača – Akcije “Marija Sklodovska Kiri”

Otvoren konkurs za stipendiranje iskusnijih istraživača – Akcije “Marija Sklodovska Kiri”

U okviru programa H2020, Akcije “Marija Sklodovska Kiri”, 11. aprila je otvoren konkurs za individualne stipendije istraživača u naprednoj fazi njihove karijere (nakon stečenog doktorata). Evropska unija je u ovoj godini opredijelila 249 miliona EUR za ovu namjenu i poziva sve izuzetne istraživače da istraže mogućnosti i prijave projekte za unapređenje vještina i međunarodnu mobilnost. Uslovi rada i istraživanja koje obezbjeđuju Akcije Marija Sklodovska Kiri smatraju se veoma atraktivnim. Rok za podnošenje predloga projekata je 14. septembar 2017. g...

31.03.2017.

Završen prvi ciklus obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020

Završen prvi ciklus obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020

Ministarstvo nauke u saradnji sa Evropskom komisijom organizovalo je u periodu od 27-31. marta 2017. godine, prvi od šest ciklusa treninga za unapređenje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ 2014-2020...

23.03.2017.

Aktuelni pozivi iz IKT u H2020

Aktuelni pozivi iz IKT u H2020

Program EU za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, će u toku ove godine finansirati brojne projekte iz oblasti informacionih tehnologija. U informaciji u prilogu objavljujemo sažetak konkursa za projekte koji bi mogli biti interesantni istraživačkim timovima iz Crne Gore. Aktuelne otvorene teme tiču se platformi za socijalne inovacije, digitalnih sadržaja za kreativne industrije, interfejsa za bolju pristupačnost digitalnih alatki, sledeće generacije interneta, inovativnih rješenja za kontrolu na graničnim prelazima itd...

08.03.2017.

Poziv za učešće na obukama za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020, uz pomoć eksperata Evropske unije

Poziv za učešće na obukama za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020, uz pomoć eksperata Evropske unije

Ministarstvo nauke, u saradnji sa Evropskom komisijom, kroz program predpristupne pomoći Crnoj Gori (IPA)-Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2012-2013. a u sklopu implementacije projekta „Jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizont 2020“, organizuje opšte obuke za razvoj i implementaciju projektnih ideja, uz pomoć eksperata Evropske unije...

02.03.2017.

Ekspertski tim EU za Horizont 2020 u posjeti Crnoj Gori

Ekspertski tim EU za Horizont 2020 u posjeti Crnoj Gori

Ministarstvo nauke nastavlja sa aktivnostima na implementaciji Okvirnog ugovora za jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ (2014-2020).

15.02.2017.

Radionica ,, Kako na najbolji način privući talentovane istraživače “

Radionica ,, Kako na najbolji način privući talentovane istraživače “

Evropska Komisija, u saradnju sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta „Kiril i Metodije“ u Skoplju, organizuje drugu Regionalnu radionicu ,,Kako na najbolji način privući talentovane istraživače “, koja će se održati 25. aprila 2017.godine u Ohridu...

13.02.2017.

Najava: Poziv za pružanje podrške za razvoj projektnih ideja u Horizont-u 2020, uz pomoć eksperata Evropske unije

Najava: Poziv za pružanje podrške za razvoj projektnih ideja u Horizont-u 2020, uz pomoć eksperata Evropske unije

Ministarstvo nauke, u saradnji sa Evropskom komisijom, počinje implementaciju projekta „Jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizont 2020“, a koji se realizuje kroz program predpristupne pomoći Crnoj Gori (IPA)-Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2012-2013...

09.02.2017.

Počinje implementacija projekta za podršku učešća u Horizontu 2020

Počinje implementacija projekta za podršku učešća u Horizontu 2020

U vezi sa početkom implementacije Okvirnog ugovora za jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ (2014-2020), dana 08. februara 2017. godine održan je prvi sastanak predstavnika Ministarstva nauke, Delegacije evropske unije i Ministarstva finansija-Generalnog direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, sa vodećim ekspertom na projektu, Aleks Persi Smitom (Alex Percy-Smith)...