Manja slova Veća slova RSS

Horizont2020

04.05.2016.

Horizont 2020: Monitoring izvještaj za 2014. godinu

Horizont 2020: Monitoring izvještaj za 2014. godinu Prvi monitoring izvještaj za program “Horizont 2020” predstavlja sveobuhvatnu publikaciju koja sadrži analizu programa sprovedenu na pozivima koji su zatvoreni u 2014. godini...

04.05.2016.

Marija Sklodowska Kiri 2016 Forum, 29. jun 2016. godine, Brisel (Belgija)

Marija Sklodowska Kiri 2016 Forum, 29. jun 2016. godine, Brisel (Belgija)

Cilj ovog događaja jeste predstavljanje mogućnosti Marija Sklodowska Kiri Akcija (MSCA) u okviru privatnog sektora...

26.04.2016.

Predmet: Horizon 2020 webinar “Povećajte šanse za finansiranje iz budžeta Horizont-a 2020”

Predmet: Horizon 2020 webinar “Povećajte šanse za finansiranje iz budžeta Horizont-a 2020”

Evropska komisija, sa ciljem povećanja učešća u Horizont-u 2020, planira organizovanje nekoliko webinara u narednom periodu, namijenjenih potencijalnim aplikantima...

22.04.2016.

Otvoreni novi konkursi iz prioriteta: Nauka sa društvom i za društvo u Horizontu2020

Otvoreni novi konkursi iz prioriteta: Nauka sa društvom i za društvo u Horizontu2020

Evropska komisija je 13. aprila 2016. u okviru programa Horizont 2020 otvorila konkurs za projekte iz prioritetne oblasti Nauka sa društvom i za društvo, sa jedanaest poziva na posebne teme. Pozivi su otvoreni do 30. avgusta 2016. godine...

04.04.2016.

Španska kompanija CDTI traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020

Španska kompanija CDTI traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020

U uvodu da stoji: Spanska kompanija CDTI traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020, oblast “ Bezbjedna društvo-zaštita sloboda i bezbjednosti Evrope i njenih građana”...

30.03.2016.

Konsultacije za pripremu Radnog programa 2018-2020 za oblast Društveni izazovi 5: Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovine

Konsultacije za pripremu Radnog programa 2018-2020 za oblast Društveni izazovi 5:  Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovine

Evropska Komisija priprema poslednji Radni program i pozive za oblast Društveni izazovi 5 - Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovine. Ova oblast se odnosi na društvene potrebe i socio-ekonomske prioritete, fokusiranjem istraživanja i inovacija na...

11.03.2016.

Usklađivanje nauke sa stvarnim potrebama društva – RRI Tools

Usklađivanje nauke sa stvarnim potrebama društva – RRI Tools

U okviru EU projekta RRI Tools, finansiranog iz programa FP7, pripremljeni su korisni instrumenti za koncipiranje i vođenje istraživačkih projekata i programa, kako bi se na odgovoran način uvažile potrebe i vrijednosti šire zajednice...

26.02.2016.

Radionica: Kako napisati dobar istraživačko-razvojni projekat za EU Program “HORIZON 2020” Banja Luka, 18. mart 2016. godine

Radionica: Kako napisati dobar istraživačko-razvojni projekat za EU Program “HORIZON 2020” Banja Luka, 18. mart 2016. godine

Cilj radionice je da se polaznicima prikaže kojim programima Evropska Unija dodjeljuje finansijska sredstva za organizacije i preduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem. Ova radionica pružiće neophodna znanja potrebna za kvalitetnu pripremu istraživačko-razvojnih projekata: od definicije ciljeva do planiranja implementacije, budžeta i rezultata projekta...

24.02.2016.

Info dan na temu “Širenje izvrsnosti i učešća”, Brisel (Belgija), 8. april 2016. godine

Info dan na temu “Širenje izvrsnosti i učešća”, Brisel (Belgija), 8. april 2016. godine

Evropska komisija organizuje Info dan na temu “Širenje izvrsnosti i učešća” u okviru programa “Horizont 2020”. Događaj će se održati u Briselu 8. aprila 2016. godine, u prostorijama Evropske komisije u terminu od 9-13h...

22.02.2016.

Kompanija HDS iz Slovačke traži partnere za saradnju u okviru oblasti Sigurna društva

Kompanija HDS iz Slovačke traži partnere za saradnju u okviru oblasti Sigurna društva

Slovačka komanija HDS traži partnere za saradnju kroz pozive u okviru oblasti Sigurna društva (H2020) kao i kroz program EUREKA...