Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

17.07.2020.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o inovacionoj djelatnosti i Nacrtu Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o  Nacrtu Zakona o inovacionoj djelatnosti i Nacrtu Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija U skladu sa članom 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18)...

06.07.2020.

Održan Okrugli sto povodom Javne rasprave o dva nova zakona na polju inovacija i tehnološkog razvoja

Održan Okrugli sto povodom Javne rasprave o dva nova zakona na polju inovacija i tehnološkog razvoja

U okviru Javne rasprave o dva nova zakona na polju inovacija i tehnološkog razvoja – Zakona o inovacionoj djelatnosti i Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, Ministarstvo nauke je danas organizovalo Okrugli u hotelu ,,CentreVille“ a zbog trenutne situacije sa Covid-19, i ograničenog broja mjesta u sali, raspravu je bilo moguće pratiti i putem Zoom platforme...

10.06.2019.

Održan Okrugli sto povodom Javne rasprave S3

Održan Okrugli sto povodom Javne rasprave S3

Ministarstvo nauke organizovalo je danas Okrugli sto u okviru Javne rasprave o nacrtu Strategije pametne specijalizacije (2019-2024)...

04.06.2019.

Održan Okrugli sto povodom Javne rasprave o Nacrtu Revizije Mape puta za istraživačku infrastrukturu (2019-2020)

Održan Okrugli sto povodom Javne rasprave o  Nacrtu Revizije Mape puta za istraživačku infrastrukturu (2019-2020)

Ministarstvo nauke organizovalo je danas Okrugli sto u okviru Javne rasprave o Nacrtu Revizije Mape puta za istraživačku infrastrukturu (2019-2020)...

03.12.2018.

Održan okrugli sto povodom Javne rasprave o nacrtu Smjernica Strategije pametne specijalizacije (2018-2024)

Održan okrugli sto povodom Javne rasprave o nacrtu Smjernica Strategije pametne specijalizacije (2018-2024)

Ministarstvo nauke organizovalo je danas Okrugli sto u okviru Javne rasprave o nacrtu Smjernica Strategije pametne specijalizacije (2018-2024)...

16.11.2018.

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu Smjernica Strategije pametne specijalizacije (2018-2024)

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu Smjernica Strategije pametne specijalizacije (2018-2024)

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo nauke, upućuje Javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u raspravi...

08.12.2017.

Izvještaj o dostavljenim predlozima, primjedbama i sugestijama u toku javne rasprave na tekst Nacrta Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom

Na osnovu člana 12 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo nauke objavljuje Izvještaj o dostavljenim prijedlozima, primjedbama i sugestijama u toku javne rasprave na tekst Nacrta Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom. Okrugli sto o Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti s Akcionim planom održan je 24. novembra 2017. godine, u Ministarstvu nauke...

06.11.2017.

Ministarstvo nauke raspisuje Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

Ministarstvo nauke raspisuje Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini...

19.10.2017.

Javni poziv za učešće u raspravi o inoviranom Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom

Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo nauke, upućuje javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u raspravi o inoviranom Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom, u periodu od 20. oktobra do 28. novembra 2017. godine...

19.07.2016.

Izvještaj o dostavljenim prijedlozima, primjedbama i sugestijama u toku javne rasprave na tekst Nacrta Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom

Na osnovu člana 12 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo nauke objavljuje Izvještaj o dostavljenim prijedlozima, primjedbama i sugestijama u toku javne rasprave na tekst Nacrta Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom. Okrugli sto o Nacrtu Strategije inovativne djelatnosti s Akcionim planom održan je 08. jula 2016. godine, u Ministarstvu nauke...