Savjet za naučnoistraživačku djelatnost

 

Članovi Savjeta:

1. dr Sanja Damjanović, ministarka nauke;
2. akademik Petar Vukoslavčević, za oblast prirodno-matematičkih nauka;
3. prof. dr Saša Mujović, za oblast tehničko – tehnoloških nauka;
4. prof. dr Vesna Maraš, za oblast poljoprivrednih nauka;
5. dr sci. Elvir Zvrko, za oblast medicinskih nauka;
6. prof. dr Gordana Đurović, za oblast društvenih nauka;
7. dr Nina Radulović, za oblast društvenih nauka;
8. dr Anđela Jakšić - Stojanović, za oblast humanističkih nauka; i
9. Lidija Rmuš, predstavnica privrede.
.