Manja slova Veća slova RSS
>

K O N K U R S za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2015“

K O N K U R S  za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2015“
Datum objave: 14.01.2015 11:31 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) potpisanog 01. oktobra 2007. godine, a u skladu sa dogovorom postignutim u CERN-u prilikom posjete crnogorske delegacije ovoj instituciji u decembru 2014. godine, Ministarstvo nauke objavljuje

K O N K U R S

za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2015“


1. Predmet Konkursa

Studentska ljetnja škola CERN-a održava se svake godine u trajanju od 8-13 nedjelje tokom jula i avgusta i obuhvata teoretsku obuku, učešće na radionicama, seminarima, izložbama kao i eksperimentalni rad.

Predmet ovog Konkursa je finansiranje dva kandidata sa pravom učešća na programu „Studentska ljetna škola CERN 2015“, u trajanju od 8 nedjelja, i to:

• jednog iz oblasti fizike i
• jednog iz oblasti inženjerskih nauka/ICT.

Pravo učešća za oblast fizike imaju studenti Univerziteta Crne Gore – Prirodno-matematičkog fakulteta (Studijskog programa za fiziku), dok pravo učešća za oblasti inženjerskih nauka/ICT imaju studenti Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Donja Gorica i Univerziteta Mediteran (studijskih programa: informacione tehnologije, elektronika, računari).

2. Neophodni uslovi za apliciranje

Kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove:

a. Da je crnogorski državljanin;
b. Da je student treće / četvrte / pete godine studija (student na bachelor ili master studijama) na studijskom programu fizika, odnosno studijskom programu informacione tehnologije, elektronika, računari;
c. Da do sada nije učestvovao na ovoj ili sličnim školama i programima koje organizuje CERN, odnosno da u prethodnom periodu nije angažovan u CERN-u u periodu dužem od tri mjeseca;
d. Da odlično poznaje engleski jezik (nivo B2), dok je znanje francuskog jezika poželjno.

3. Finansijski okvir

Ministarstvo nauke i CERN pokriće troškove učešća 2 kandidata i to:

a. Putne troškove;
b. Troškove boravka i smještaja za vrijeme trajanja Studentske Ljetnje škole (90 švajcarskih franaka po danu).

4. Procedura prijavljivanja i selekcija kandidata

Zainteresovani kandidati dužni su da dostave:

Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
Potvrdu o studiranju sa transkriptom ocjena;
CV – Europass forma;
Dva pisma preporuke na engleskom jeziku;
Transkript ocjena na engleskom jeziku; i
Potvrdu o znanju engleskog jezika (i francuskog jezika ukoliko posjeduje znanje istog).

Navedena dokumentacija podnosi se u štampanoj formi Ministarstvu nauke, najkasnije do 22. januara 2015. godine, do 16h, na adresu: Ministarstvo nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (sa naznakom: za program „Studentska ljetnja škola CERN 2015“).
Kontakt osoba: mr Darko Petrušić, pomoćnik ministra
Tel: 020 234 148
e-mail: darko.petrusic@mna.gov.me

Nakon izbora kandidata od strane stručne komisije koju formira Ministarstvo nauke, izabrani kandidati dužni su da se registruju na zvaničnoj stranici CERN-a elektronskim putem do 28. januara 2015. godine, do 24 časa, i prema dobijenim instrukcijama pošalju tražene informacije