Manja slova Veća slova RSS
>

Upriličena svečana dodjela doktorskih stipendija, grantova i nagrada za naučna dostignuća

Upriličena svečana dodjela doktorskih stipendija, grantova i nagrada za naučna dostignuća
Datum objave: 14.12.2018 15:49 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu Video Video


Ministarstvo nauke  Ministarstvo nauke 

Ministarka nauke, dr Sanja Damjanović, uručila je danas stipendije za doktorska istraživanja, grantove za inovativne projekte i evropsko društveno istraživanje i nagrade za naučna dostignuća u 2018. godini, na svečanosti priređenoj u Vili Gorica.  

Ministarka Damjanović, u obraćanju brojnim zvanicama i dobitnicima stipendija, grantova i nagrada, kazala je da ova svečanost obilježava i rad Ministarstva, jer samo u jednom danu dodjeljujemo sredstva od čak milion i petsto hiljada eura. Ona je naglasila da su prethodne dvije godine bile izazovne, a rad Ministarstva karakterisala je izuzetna dinamika i pokretanje mnogih novih inicijativa i projekata, kako bi izgradili efikasniji nacionalni naučno-inovativni ekosistem.


Ministarstvo nauke  Ministarstvo nauke

Ona je naglasila da je Ministarstvo nauke iniciralo realizaciju krupne međunarodne istrazivačke infrastrukture, kako bi osnažili izvrsnost i povratili tradiciju tehnološkog razvoja regionu Jugoistočne Evrope.

Ministarstvo nauke  Ministarstvo nauke 

“Usljed povećanja budžeta Ministarstva nauke za 2018. godinu od 60 odsto, mogli smo da postavimo ambiciozne ciljeve i počnemo da ih ostvarujemo. Vodimo se ambicioznom vizijom, znajući da Crna Gora ima izuzetne ljude i zato naša država u ovoj oblasti može da postigne mnogo više.

Kreativni ljudi su naš najveći kapital. I upravo svi naši programi imaju i komponentu zapošljavanja mladih i visokokvalifikovanih ljudi. Takođe Crna Gora mora biti usmjerena ka inovativnosti kako bi imali šansu u globalnoj ekonomiji. Tehnološki razvoj i inovacije su ključni pokretači ekonomskog razvoja baziranog na znanju, jer otvaraju prostor za kreiranje novih proizvoda i usluga, kao i novih radnih mjesta.

Ministarstvo nauke  Ministarstvo nauke
 
Svjesni smo izazova koje Crna Gora ima kao mala zemlja. Ali, upravo zbog toga, Crna Gora ima i veliki broj prednosti koje treba vješto da iskoristima, kao što su mogućnost lakog povezivanja, komunikacije, brze interakcije i prilagođavanja. Upravo zahvaljujući ovim prednostima u završnoj smo fazi realizacije jedne od najvažnijih strategija naše zemlje, Strategije pametne specijalizacije, za čiju realizaciju je upravo bila ključna sinhronizacija više resora. Ova strategija predstavlja jedan od mehanizama da se nauka i privreda bolje povežu. Crne Gora će biti prva zemlja nakon EU28 koja će usvojiti ovu startegiju. Ovom prilikom želim da zahvalim svim akterima koji su nam pomogli u ovom kompleksnom procesu.

Ministarstvo nauke  Ministarstvo nauke

Posebno želim da se zahvalim rektorima i upravama univerziteta u Crnoj Gori, jer su nam pružili partnerstvo na uspostavljanju novog programa za doktorska istraživanja. Takođe, zahvalnost dugujem Kliničkom centru koji je pružio značajnu podršku projektu Međunarodnog instituta za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi.

Ministarstvo nauke  Ministarstvo nauke

Zahvalila bih se i svima koji su prihvatili naš poziv za saradnju, a vašu pomoć smo tražili često kako bi naše strategije, programi i projekti odslikavali ono što su potrebe i mogućnosti našeg društva.

Ministarstvo nauke  Ministarstvo nauke

Hvala svima vama ovdje prisutnim, brojnim saradnicima iz inostranstva, evaluatorima projekata,kao i mojem timu – uključujući kolege iz Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost na saradnji, razumijevanju i podršci.

Naravno, čestitke svima nagrađenima, a od vas imamo veliko očekivanje, jer su nam potrebni dobri primjeri", kazala je u svom govoru ministarka Damjanović.

Ministarstvo nauke  Ministarstvo nauke

Ministarka Damjanović je ovom prilikom uručila zahvalnice predstavnicima Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran i Univerziteta Donja Gorica, za uspješnu saradnju u realizaciji programa stipendija za doktorska istraživanja.

Ministarstvo nauke  Ministarstvo nauke

Svečanosti je prisustvovao predsjednik Skupštine Crne Gore, Ivan Brajović, bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, kao i brojni članovi Vlade, diplomatskog kora, naučne zajednice, državnih institucija i privrednog sektora.

Ministarstvo nauke

Tokom svečanosti je prikazana promotivna video prezentacija o radu Ministarstva nauke u protekle dvije godine i planovima za naredni period.
Dobitnici stipendija za doktorska istraživanja u ukupnoj vrijednosti oko 750.000 eura:

Tanja Bakić - Filološki fakultet
Stefan Bulatović - Filološki fakultet
Jovana Davidović - Fakultet političkih nauka
Kristina Gvozdenović - Fakultet političkih nauka
Milan Ivanović - Filološki fakultet
Olga Jokanović - Biotehnički fakultet
Marina Radonjić - Prirodno-matematički fakultet
Marija Radunović - Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (UDG)
Ana Velimirović - Biotehnički fakultet
Marija Vojinović - Prirodno-matematički fakultet
Aleksandra Gezović - Metalurško-tehnološki fakultet
Jelena Mijušković - Prirodno-matematički fakultet
Isidora Stanković - Elektrotehnički fakultet
Ramiz Kurbegović - Mašinski fakultet
Andrea Kavarić - Fakultet za turizam (Univerzitet Mediteran)
Mirjana Đukić - Građevinski fakultet
Balša Bajagić - Biotehnički fakultet
Nina Nikolić - Građevinski fakultet
Luka Rakojević - Fakultet umjetnosti (UDG)

Dobitnici nagrada za inovativne projekte u ukupnoj vrijednosti 760.000 eura:

Amplitudo doo
za projekat “Nadogradnja softvera sa elementima planiranja resursa preduzeća za INDIGO platformu sa novim nadležnostima”.
Ova inovativna i tržišno orijentisana aplikacija za optimizaciju rada u preduzećima dobila je najveće ocjene evaluatora.

Fleka doo za projekat “TALKINI”
Autori planiraju da razviju novu aplikaciju za video konferencije, koja će imati nekoliko značajnih karakteristika u okviru jednog proizvoda, čime će nadmašiti postojeća rješenja.

Fleka doo za projekat Virtual POS
Efikasno i elegantno rješenje za sve prisutnije zahtjeve elektronske trgovine, posebno za mala preduzeća koja nemaju razvijenu IT mrežu.

Biznis universal
media za projekat Proventum
Ovo inovativno rješenje predstavlja elektronsku aplikaciju koja će kompanijama omogućiti povećanje efikasnosti administrativnih procedura.

Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica za projekat Sistema praćenja ekoloških parametara u realnom vremenu.
Inovacijom je predviđeno značajno unapređenje postojeće tehnologije u monitoringu životne sredine i kvaliteta pijaće vode.

M-Tel za projekat Energetski efikasan Smart Home
Ovo inovativno rješenje je zasnovano na kontroli kućnih uređaja pomoću pametnih telefona, kao načina racionalizacije troškova i uštede energije. 

M-tel za projekat Upotreba elektronskih protokola.
Inovativan, standardizovan elektronski protokol namijenjenom zdravstvenom sistemu, koji treba da omogući da Crna Gora uhvati korak sa savremenom medicinom.

Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost i ekologiju Univerziteta Donja Gorica za projekat Proizvodi i procesne inovacije u crnogorskoj prehrambenoj industriji.
Riječ je o inovacijama u tradicionalnim mliječnim proizvodima, razvojem i integracijom posebnih probiotskih kultura.

“Fakultet za informacione sistema i tehnologije Univerziteta Donja Gorica za projekat MontePN
Glavni cilj inovativnog projekta je uspostavljanje moderne stalne GNSS stanice na teritoriji Crne Gore, koja će prerasti u dio globalne mreže stanica i koja će imati mogućnost prijema signala od Galileo satelitskog navigacionog sistema kao jednog od najvećih projekata Evropske svemirske agencije (ESA)”


Dobitnica granta za projekat „Evropsko društveno istraživanje u Crnoj Gori“

Prof. dr Olivera Komar, Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore


Nagrade za naučna dostignuća u 2018. godini


Mr Milena Simović, studentkinja druge godine doktorskih studija na Institutu za istraživanje kancera u Hajdelbergu, u Njemačkoj, u kategoriji za najuspješniju naučnicu do 30 godina života.

Mr Miloš Brajović, saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, drugorangirani u konkuranciji za najuspješnijeg naučnika do 30 godina života.

Prof. dr Željko Jaćimović, redovni profesor na Univerzitetu Crne Gore - Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici, u kategoriji najuspješniji naučnik stariji od 30 godina

Inovator Milan Bojović, autor najuspješnijeg patenta godine pod nazivom „Uređaj za punjenje akumulatorskih baterija za elektromobile“, čiji je prototip dobio brojna priznanja na međunarodnim skupovima.

MINISTARSTVO NAUKE