Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Конкурс за подстицање учешћа у програмима Хоризонт 2020 и ЦОСТ

Конкурс за подстицање учешћа у програмима Хоризонт 2020 и ЦОСТ
Датум објаве: 03.12.2019 10:21 | Аутор: Министарство науке

Испис Штампај страницу


Напомена:

Корекције у поглављима: В ОЦЈЕНА ПРИЈАВА и ВИИИ НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА извршене су 31. децембра 2019. године.

Разлог корекције: продужење рока за подношење пријава

На основу чл. 13 ст. 1 а у вези са чл. 10 ст. 2 тачка 2 Закона о научноистраживачкој дјелатности („Службени лист ЦГ“, бр. 80/10 и 57/14)

 

Министарство науке
објављује
Конкурс за подстицање учешћа у програмима Хоризонт 2020 и ЦОСТ

 

И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:

 

И-1. Укључивање у истраживања на теме текућих пројеката међународне научне сарадње

Министарство науке ће у 2020/2021. години суфинансирати пројекте истраживања и сарадње научноистраживачких установа, предузећа и других правних лица из Црне Горе, који се односе на њихово учешће у својству партнера у текућим међународним научноистраживачким или иновативним пројектима. Приоритет овог Конкурса је укључивање у програме Хоризонт 2020 или ЦОСТ, међутим, може се узети у разматрање и укључивање у друге престижне програме међународне сарадње у области науке и иновација.

Пројекти треба да омогуће: брже усвајање приоритетних области истраживања која су дефинисана на европском нивоу, покретање сличних истраживања на националном нивоу и брже повезивање са релевантним актерима у Европи, те укључивање младих истраживача у перспективне области истраживања.

Пројектима ће се омогућити укључивање у текуће Хоризонт 2020 или ЦОСТ пројекте, у својству придруженог партнера (Хоризонт 2020 – тхирд партy партнер; ЦОСТ - партнер). Услов за аплицирање за средства овог Конкурса је да постоји идентификован пројекат у који се тим жели укључити и почетно одобрење координатора тог пројекта за придруживање тима из Црне Горе европском тиму. На Конкурс се могу пријавити и тимови који су се већ придружили неком од текућих Хоризонт 2020 или ЦОСТ пројеката који трају до 2022. године или дуже.

Средства пројекта могу да буду утрошена за сљедеће трошкове: развој методологије, теренска истраживања, прикупљање и обраду података, путовања на радне састанке са европским партнерима (уколико нису покривена пројектом у који се тим укључује), развој модела, прототипова, дисеминацију резултата итд. Лични трошкови могу да покривају ангажовање младих истраживача и стручних сарадника (лица с високим образовањем, студенти мастер студија, магистри наука, докторанти или млади доктори наука – до 35 година живота) и подстицајне мјере за искусне истраживаче и сараднике, чланове тима.
За пројекте у трајању од двије године (2020. и 2021.), Министарство науке ће носиоцу пројекта одобрити износ до 20.000 € (за обје истраживачке године), што може износити до 100% предвиђених трошкова. Лични трошкови могу да буду у износу од највише 50% од укупне вриједности пројекта. Установа може да суфинансира додатне трошкове пројекта из сопствених извора.

Једна установа - носилац пројекта из Црне Горе, може остварити право на суфинансирање највише 3 пројекта из ове ставке Конкурса од стране Министарства науке у току 2020/2021. године, у складу са ранг-листом пројеката.


ИИ САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА:

Подносиоци пријава на овај Конкурс треба да доставе:

1. Пријаву у предвиђеној форми;

2. ЦВ-је укљученог тима;

3. Листу референци о пројектима истраживања, развоја и иновација које је подносилац пријаве реализовао у периоду од 2015. године до дана објављивања овог Конкурса;

4. Изјаву да се пројекат не финансира из других извора; и

5. Писмо координатора Хоризонт 2020, ЦОСТ или другог европског пројекта у који се предметни пројекат укључује, о одобрењу учешћа црногорског партнера.

ИИИ БУЏЕТ КОНКУРСА

Укупни буџет предвиђен овог Конкурса је до 200.000 ЕУР.

ИВ УСЛОВИ КОНКУРСА

На Конкурс се могу пријавити правна лица са сједиштем у Црној Гори која се баве активностима истраживања, технолошког развоја и иновација, из јавног и приватног сектора.То могу бити правна лица која су од стране Министарства науке добила лиценцу за обављање научноистраживачке дјелатности или су регистрована за ову дјелатност у Централном регистру привредних субјеката (шифра 72 – Научно истраживање и развој из Закона о класификацији дјелатности). Статус правног лица активног на пољу истраживања и развоја може се доказати и листом референци пројеката изведених од 2012. године до дана објављивања овог Конкурса, као и ЦВ-има укљученог тима.

В ОЦЈЕНА ПРИЈАВА

Оцјену пристиглих пријава обављаће експертска комисија коју формира Министарство науке.

Оцјењивање и рангирање пријава обавиће се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање на Конкурс.

Ранг листа оцијењених пријава биће објављена на веб адреси Министарства науке, www.мна.гов.ме.

ВИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА


ВИ-1. Критеријуми за оцјену пројеката из тачке И. 1. овог
Конкурса:

 Имплементација и изводљивост;
 Квалитет научноистраживачког тима;
 Укључивање младих истраживача и стручних сарадника; и
 Утицај пројекта на снажење научноистраживачког или иновативног тима, установе и државе у изабраној области истраживања / иновација.


ВИИ ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Министарство науке ће, након оцјене пријава и њиховог рангирања од стране експертске комисије Министарства, са носиоцима пројеката потписати уговор о сарадњи.

ВИИИ НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријава са комплетном документацијом доставља се Министарству науке, у једном штампаном и једном електонском примјерку (у ПДФ формат), лично или поштом на адресу: Римски трг 46, 81000 Подгорица, Црна Гора, ИЛИ електронским путем на е-маил:  милена.милоњиц@мна.гов.ме, до петка, 28. фебруара 2020. године, до 14 часова.

Пријаве које не испуњавају све услове из овог Конкурса неће бити разматране.

Контакт особа у Министарству науке:

Милена Милоњић за програме Хоризонт 2020 и ЦОСТ, 

е-маил:милена.милоњиц@мна.гов.ме тел: +382 20 405 307

Преузмите:

  Текст Конкурса у пдф. формату
•  Пријава за Конкурс: Укључивање у истраживања на тему текућих пројеката међународне научне сарадње