Manja slova Veća slova RSS
>

Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila poziv za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga za ciklus tehničke saradnje 2022-2023

Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila poziv za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga za ciklus tehničke saradnje 2022-2023
Datum objave: 11.02.2020 13:54 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) sa sjedištem u Beču, objavila je poziv za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga za ciklus tehničke pomoći zemljama članicama 2022-2023. godina.

U okviru navedenih aktivnosti, zemlje članice imaju mogućnost predlaganja projekata nacionalnog, regionalnog ili interregionalnog karaktera. Nacionalni projekti su kategorija koja se bazira na identifikovanim potrebama zemalja članica (u skladu sa djelatnošću IAEA) i moraju imati svoje uporište u Okvirnom programu za zemlju (Country Programme Framework-CPF). Podsjetimo da su u slučaju Crne Gore definisane sljedeće prioritetne oblasti: nuklearne nauke i aplikacije, održivi razvoj i života sredina, zdravlje ljudi, zaštita od zračenja, nuklearna bezbjednost i sigurnost te razvoj ljudskih resursa.

Regionalni projekti, sa druge strane, moraju biti bazirani na odgovarajućim strategijama i planovima za konkretni region i moraju odslikavati zajedničke potrebe zemalja članica IAEA iz navedenog regiona. Interregionalni projekti u svojoj osnovi pružaju podršku zemljama članicama kroz organizaciju konferencija, seminara i radionica za odgovarajuće prioritetne oblasti.

Prema standardnim procedurama Agencije, a u cilju pomoći zemljama članicama u dijelu pripreme i finalizacije projekata, Međunarodna agencija za atomsku energiju pruža odgovarajuću ekspertsku podršku kao i podršku kroz organizovanje treninga za članove projektnih timova.

Podsjetimo, Crna Gora je obnovila svoje punopravno članstvo u IAEA, 30. oktobra 2006. godine i u periodu od 01. januara 2007 do 31. decembra 2019. Crna Gora je imala ukupno 15 nacionalnih projekata ukupne vrijednosti od preko 4 mil EUR-a, kao i veliko učešće u projektima regionalnog i interregionalnog karaktera. Konkretni rezultati ostvareni su u nabavci opreme (donacija digitalnog mamografa sa pratećim sadržajima za potrebe KC CG, donacija gamma kamere sa pratećim sadržajima takođe za potrebe KC CG, većinsko opremanje laboratorija Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore, opremanje laboratorije Biotehničkog fakulteta, zatim u uvođenju novih tehnika liječenja (npr. brahiterapija), što je sve praćeno obrazovnim i/li trening programima kadrova odgovarajućih profila).

Za ciklus tehničke saradnje 2020-2021. odobrena su dva nacionalna projekta čija je praktična implementacija počela 01.januara 2020 i to:

- „Jačanje tehničkih i istraživačkih kapaciteta Instituta za javno zdravlje Crne Gore-laboratorija za ishranu i bezbjednost hrane“ u vrijednosti od 282.920,00 EUR i
- „Uspostavljanje nacionalnog trening centra za zaštitu od zračenja“ u vrijednosti od 127.750,00 EUR.

Institucije-nosioci projekata u Crnoj Gori su Institut za javno zdravlje i Univerzitet Crne Gore-Prirodnomatematički fakultet.

Treći projekat, odobren u kategoriji „regionalni projekti“ čija je realizacija takođe počela u januaru ove godine je projekat podrške uspostavljanju Međunarodnog instituta za održive tehnologije Jugoistočne Evrope (SEEIIST) pod nazivom „Razvoj ljudskih resursa u domenu uspostavljanja Centra za terapiju protonima i teškim jonima u okviru Međunarodnog instituta za održive tehnologije Jugoistočne Evrope“, u vrijednosti od 0.5 mil EUR. Pored Crne Gore koja će rukovoditi projektom, uključene su i Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Slovenija.

Vodič za pripremu projektnih prijedloga ciklusu 2022-2023, sa vremenskom dinamikom aktivnosti možete preuzeti OVDJE